Для учасників автомайдану! Зразок заяви на незаконні дії ДАІ

Зразок заяви на незаконні дії ДАІ для відкриття провадження омбудсмана, люб’язно наданий Євромайдану SOS одним із адвокатів Автомайдану. Копіюйте та використовуйте!!! Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Лутковській В.В. 01011, Київ, вул. Інститутська, 21/8 /_____________________________/ ______________________________ ______________________________ Скарга Мною, “____” ___________________ 2014р. було отримано від Відділу ДАІ ____________ лист – «повідомлення про запрошення до підрозділу Державтоінспекції МВС» відповідно до змісту якого, мене було зобов’язано _____ 2014р. о __ год. __ хв. з’явитися за адресою зазначеного відділу ДАІ для розгляду НІБИТО вчиненого мною адміністративного правопорушення (надалі – повідомлення про запрошення). Відповідно до частини 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. В той же час відповідно до частини 1 зазначеної статті Основного Закону, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством Так, Законом, що встановлює міру відповідальності за адміністративні правопорушення є Кодекс України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП). Як наголошує ст. 7 КУпАП “Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв’язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом”. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом. Зі змісту надісланого листа взагалі не вбачається на підставі якого нормативно-правового акту він надісланих та на виконання яких саме повноважень відділу ДАІ та більше того, взагалі не вказано ні місце, ні час, ні суть нібито скоєного мною адміністративного правопорушення. Відповідно до статті 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю зокрема на підставі такої обставини як відсутність події і складу адміністративного правопорушення. Згідно пункту 3 частини 1 ст. 11 Закону України “Про міліцію”, міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право викликати громадян і службових осіб лише у зв’язку з матеріалами, що знаходяться в їх провадженні. Оскільки я не скоював жодного порушення правил дорожнього руху, то відповідно і підстав для примушування мене з’явитися до підрозділу міліції до не має, а вищевказані дії посадової особи органу, підпорядкованого МВС України, є прямим порушенням та перевищенням службових повноважень, примушуванням мене робити те, що не передбачено законодавством. На підставі зазначеного, враховуючи, що аналогічні порушення прав людини на свободу від примушування робити те, що не передбачено законодавством, в діяльності працівників ДАІ МВС України є чисельними, прошу Вас провести ретельну перевірку по вказаним фактам та у межах наданих Вам повноважень вжити заходів щодо недопущень аналогічних порушень у подальшому. Про результати розгляду даної заяви прошу Вас повідомити мене у встановлений строк. Додатки: – Копія повідомлення про запрошення до підрозділу Державтоінспекції МВС від _______ З повагою, «____» _______________ 2014р. /______________________/