Розрахунок тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя

На звернення громадян оприлюднюємо попередній розрахунок тарифів, які приймалися до відома при зміні тарифів:

РОЗРАХУНОК     тарифу на послуги   з перевезення пасажирів електричним
транспортом   в м.Тернополі.
Найменування показників од.виміру До плану 2018 року по даних АСООП
Пробіг рухомого складу(тис.маш.км) тис.маш.км 2616,1
Прямі витрати тис.грн. 58096,392
В т.ч.електроенергія тис.грн. 25373,292
Витрати на оплату праці(водії-конд.) тис.грн. 26822,2
Нарахув.на оплату праці(22%) тис.грн. 5900,9
Інші прямі витрати (СРС,мех.) тис.грн. 31239,5
В т.ч.оплата праці рем.персоналу тис.грн. 17642,1
Нарахув.на оплату праці (22%) тис.грн. 3881,26
Амортизація тис.грн. 3240
Витрати на огляд,ремонт) тис.грн. тис.грн. 714,8
Загальновиробн.витрати тис.грн. 7966,2
-на утрим.апаратуупр.виробн.), тис.грн. тис.грн. 7047,7
-на обслуг.виробн.процесом (вода,медогляд,страхув. тис.грн. 918,5
утрим.будівель) тис.грн. тис.грн. 0
-інші податки і збори тис.грн. 0
Виробнича собівартість(тис.грн) тис.грн. 97302,092
Адміністративні витрати (в т.ч.з/п) тис.грн. 10360,8
Витрати на збут(інформ.посл.,реаліз.проїз.) тис.грн. 3437,9
Інші операц.витрати (пільг.пенсії) тис.грн. 2164,7
Планова собівартість(тис.грн.) тис.грн. 113265,492
Послуги оператора 5% тис.грн. 6025
Рентабельність 10% тис.грн. 131 219,54
Прогнозна к-ть пасажирів тис.пас. 17 000,00
Тариф «Електротрансу»: грн. 7,60
Чистий дохід від інших видів діяльності (тис.грн.) тис.грн. 2006,7

 

 

РОЗРАХУНОК тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах (в режимі маршрутного таксі та в звичайному режимі руху) в м.Тернополі.

S ‘ + П ‘
Формула п п
Т ‘ = ———-, грн/пас.,
м Q ‘

Т ‘ – тарифи на послуги з перевезення пасажирів
м

S ‘- планова собівартість послуг на маршруті на рік, грн;
п

П ‘ – плановий прибуток на маршруті на рік, грн;
п

Q ‘ – запланований на рік обсяг перевезень пасажирів
п

ВИХІДНІ ДАНІ :
197 автобусів, згідно рішень ВК ТМР: №602 від 14/05/14., №245 від 23/03/2016, №712 від 25/08/16р.
Пробіг прорахований відповідно до паспортів маршрутів, розкладів руху – 12 058 556,71км за рік
вартість палива на 26/09/2018р. становить 29,49 грн.
затрати палива на 100,0км- 21літр
вартість автомобільної шини – 3138грн.
середня з/п по галузі за січень-липень 2018 року -7500 грн.
відрахування на з/п – 22%
вартість акумуляторної батареї 2650,0грн.
кількість водіїв на 1 автобус 2,3 чол.

1 Кількість автобусів 197
2 Плановий пробіг у 2018 році Відповідно до паспортів маршрутів та розкладфів руху станом на 15/09/2017р. 12 058 556,71
3 Паливо “В = В ‘ х Ц = 0,01 Н х (1 + 0,01К ) х Ц , грн/км,
п 1 км п п п s п

витрати на паливо = пробіг за рік *0,21л*вартість палива,грн” 74 677 435,85
4 Шини (заміна після 65000км) 6+1=7шт ” Ц х К
ш ш
В = ———–, грн/км,
ш 1 км Н х К
ш к
пробіг : 65000км=к-ть разів міняти
7шин (норма)*185,51=1298,6 шин
3138,0грн*1298,6=витрати на шини (грн)
” 4 075 050,10
5 Акумулятор (2шт в рік на 1автобус) ” Ц х К
аб аб
В = ————–, грн/км,
аб 1 км Н х К х І
аб к
витрати на акумулятори = 2шт.(норма на рік) *к-ть автобусів *ціна акуулятора, грн” 1 044 100,00
6 Мастила “В = 0,01 х В ‘ х (N х Ц + N х Ц +
м 1 км п м м тр тр
+ N х Ц + N х Ц ), грн/км,
пл пл с с

0,01*(21,0*251,0):100=0,527
витрати на мастила = 0,527*пробіг річний” 6 354 859,39
7 “З/п водіїв
” “витрати на з/п = 2,3водія (норма)*197авт.=453,1 водія *з/п*12міс.
” 40 779 000,00
8 22% єдиний соціальний внесок 8 971 380,00
9 З/П – ВСЬОГО : 49 750 380,00
10 Ремонт транспорту (взято в середньому 35,0тис.грн. на автобус) 6 895 000,00
11 Амортизаційні витрати (взято середню балансову вартість автобуса 200,0тис.грн. / 7 років вік автобуса*197шт) 5 628 571,43
12 Інші загальновиробничі витрати 5 927 356,50
13 ВСЬОГО собівартість 154 352 753,27
14 Послуги оператора 5% (сума коштів за к-ть перевезених пасажирів за рік помножити на 5%) 6 000 000,00
15 Повна собівартість 160 352 753,27
16 з рентабельністю 10% 176 388 028,59
17 Прогнозована к-ть перевезених пасажирів на 2018 рік 20 000 000
18 Тариф по собівартості 8,81940143

 

ТМР