Тернопільська рада звернулася до президента, щоб той скасував протиправні закони

23 січня під час пленарного засідання чергової сесії Тернопільської міської ради депутати затвердили звернення до Президента України щодо прийнятих Верховною Радою «Законів 16 січня». Також депутати вирішили направити дане звернення до міських рад обласних центрів України, голови Тернопільської обласної ради, рад усіх рівнів Тернопільщини.

Надаємо текст звернення повністю:

Президенту України

Януковичу В.Ф.

Пане Президенте!

 

Так званим «голосуванням» 16 січня Верховна Рада України перекреслила базові громадянські свободи в Україні. «Закони» від 16.01.2014 р. були «прийняті» Верховною Радою з грубими порушеннями Конституції України і закріпленого у ній принципу верховенства права, спрямовані на звуження змісту та обсягу конституційних прав і свобод громадян України, і порушують, зокрема:

– вимоги ч. 2 ст. 8 Конституції, згідно з якою Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй;

– ч. 2 ст. 19 Конституції, згідно з якою органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

– ч. 2, 3 ст. 22 Конституції, згідно з якими конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;

– ч. 1 ст. 34 Конституції, згідно з якою кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

– ч. 1 та 4 ст. 36 Конституції, згідно з якими громадяни України мають право на свободу об’єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Усі об’єднання громадян рівні перед законом;

– ч. 1 ст. 39 Конституції, відповідно до якої громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.

Крім того, порушуються норми ст. 3, 15, 18, 23, 24, ч. 1 ст. 37, ч. 5 ст. 82, ч. 3 ст. 84, ч. 2 ст. 89, ст. 91, 92 та 93, 121, 129 Конституції.

Беручи до уваги очевидну протиправність «законів» від 16.01.2014 р. і за процедурою ухвалення, і за змістом, закликаємо вас вжити рішучих дій щодо їх скасування.