У кожному органі виконавчої влади буде "наглядач" за виконанням антикорупційної програми

Кабінет Міністрів України на своєму черговому засіданні 15 січня 2014 року прийняв постанову, відповідно до якої вносяться зміни до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.11 р. № 1240, що була прийнята з метою реалізації затвердженої Президентом України Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки.

Запропонованими змінами передбачено визначення в кожному органі виконавчої влади відповідальних за координацію та виконання передбачених Програмою заходів, що сприятиме посиленню контролю за реалізацією відповідних завдань.

Також пропонується запровадити здійснення замовником Програми, яким є Міністерство юстиції, щорічної оцінки ефективності виконання Програми із залученням громадськості. Результати такої оцінки включатимуться до звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції як складова інформації про стан реалізації антикорупційної стратегії.

Змінами передбачається збільшити кількість заходів, які мають бути реалізовані спільно з громадськістю; доповнити Програму заходами, спрямованими на підвищення ефективності реалізації регіональних програм щодо запобігання і протидії корупції; підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування основним положенням антикорупційного законодавства, та поінформованості населення про результати роботи у сфері запобігання і протидії корупції, а також конкретизувати низку передбачених Програмою заходів, показників їх виконання та переглянути найменування органів, відповідальних за виконання заходів.

Частина змін до Програми були ініційована громадськими організаціями, зокрема TransparencyInternational Україна, Всеукраїнською спеціальною колегією з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Прийняттю оновленої Програми передувало широке обговорення її положень з представниками громадськості на комунікативних заходах, проведених Міністерством юстиції упродовж 2013 року.