Звіт голови Монастириської районної ради про її діяльність

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність. Тому дозвольте мені, відповідно до вимог Закону відзвітувати про свою діяльність, про роботу Монастириської районної ради та її виконавчого апарату. Сьогодні ми з вами проаналізуємо, що вдалося зробити у звітному періоді позитивного і над вирішенням яких проблем необхідно працювати надалі, які корективи до наших планів необхідно внести.

Коротко характеризуючи роботу районної ради, треба зазначити, що вищий представницький орган району працював стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток району за пріоритетними напрямками, розв’язуючи поточні питання життя територіальних громад, не перетворюючись на арену політичного протистояння. Разом із вами ми прагнули організувати її так, щоб рада якомога повніше та ефективніше виконувала свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і головне – компетентно приймала відповідні рішення.

Хочу зауважити, що діяльність районної ради охоплює всі сфери економічного, соціального та культурного життя району.

Тому пріоритетними напрямами нашої роботи у звітному періоді були:

– зміцнення співпраці з головних завдань розвитку району між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, лише в консолідації зусиль представницької гілки влади та в діловому партнерстві з органами виконавчої влади можна досягти успіху;

– вдосконалення регіональної політики, побудованої на новій моделі співпраці з місцевими органами влади з урахуванням інтересів держави, територіальних громад, місцевого бізнесу, виробників, підприємств та установ;

– прийняття низки районних програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного розвитку Монастирищини;

– забезпечення належного контролю за управлінням майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад;

– консультативно-дорадча допомога радам у вирішенні актуальних питань їх життєдіяльності, підвищення рівня кваліфікації та навчання кадрів місцевих рад.

Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи упродовж звітного періоду було проведено 8 сесій та 8 засідань президії, розглянуто 89 питань. За результатами сесійних засідань ухвалено 89 рішень, у тому числі прийнято 11 районних програм та внесено зміни до 7 програм.

Звісна річ, немає можливості і потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але попри різноманітність питань, переважна більшість їх стосувалася економічного зростання та соціального захисту населення району.

Спільними зусиллями з райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування нам вдалося забезпечити реалізацію пріоритетних завдань, в тому числі програми соціально-економічного розвитку району.

Все це в комплексі дало позитивні результати, нам вдалося створити необхідні умови для стабільного динамічного розвитку району, забезпечити стабільну роботу наших підприємств.

 

КОМІСІЇ І ПРЕЗИДІЯ

Основна депутатська діяльність, як і передбачає чинне законодавство, зосереджена в постійних комісіях районної ради. Кожне питання, що вноситься на розгляд сесії ради, розглядається профільними постійними комісіями.

Їхні пропозиції обговорюються на засіданні президії районної ради, де узгоджуються з головами фракцій та головами постійних комісій.

Проекти рішень та довідкові матеріали готувалися постійними комісіями, управліннями райдержадміністрації та окремими депутатами районної ради.

Чимало корисних справ, які вдалося у звітному році реалізувати, є результатом роботи тієї чи іншої постійної комісії.

Серед усіх комісій хотів би особливо відзначити активну і добру роботу постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету, яку очолює Джуман Олег Михайлович.

У рамках своєї діяльності дана комісія  розглядала проект бюджету та  подала на розгляд районної ради, здійснювала контроль, як за його виконанням, так і цільовим та економним використанням бюджетних коштів.  Постійно працює над внесенням змін до бюджету при його перегляді. Проводила аналіз виконання районного бюджету, виконання  затверджених цільових програм в частині  ефективності використання бюджетних коштів, виділених на реалізацію відповідних програм, використання територіальними громадами коштів районного бюджету,  надавала відповідні висновки та рекомендації, заслуховувала звіти розпорядників бюджетних коштів, щодо раціонального використання бюджетних коштів.

Слід зазначити, що деякі засідання  скликалися  терміново, для розгляду питань, які потребували нагального вирішення.

Не менш результативно працювали комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, національного духовного відродження – голова Тріщук Віталій Іванович, з питань законності, регламенту, депутатської діяльності, етики та діяльності районної ради – голова Бойко Степан Олексійович.

Підсумовуючи скажу, що п’ять постійних комісій районної ради за звітний період провели загалом 10 засідань та розглянули понад 100 питань.

Водночас зауважу, аналіз роботи постійних комісій показав, що дуже часто на їх засіданнях недостатній кворум. Це, в свою чергу, ускладнювало розгляд питань порядку денного сесії районної ради.

У зв’язку з цим прошу вас більш відповідально в подальшому ставитися до своїх депутатських обов’язків. Адже саме на засіданнях постійних комісій детально вивчаються, обговорюються запропоновані для розгляду на сесії питання.

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ ТА ЗАПИТИ

Діяльність депутатів районної ради спрямована на захист інтересів громади, виконання доручень виборців у межах депутатських повноважень, наданих Законом України  «Про статус депутатів місцевих рад».

Тому депутатами районної ради було подано 4 звернень до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президенту України і інших органів:

 1. Про звернення депутатів Монастириської районної ради Тернопільської області до Верховної Ради  України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Тернопільської обласної ради та обласної державної адміністрації щодо призупинення утворення госпітальних округів до завершення адміністративно-територіальної реформи.
 2. Про звернення депутатів Монастириської районної ради Тернопільської області до Верховної Ради  України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні.
 3. Про підтримку звернення депутатів Шумської районної ради до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо суспільно-політичної ситуації в державі.
 4. Звернення депутатів Монастириської районної ради Тернопільської області до Президента України, Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ України щодо ухвалення Польщею змін до “Закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів”, спрямованих проти України та українців.

Також в районну раду було направлено 13 депутатських звернень та запитів депутатів районної ради, а саме Гаврилишина В.П., Тріщука В.І., Бойка С.О., Ділая Р.М., Смолишина В.М., Юрківа Р.М.

З них 2 було розглянуто на пленарних засідання  – це зокрема про розгляд депутатського звернення голови фракції ВО «Свобода» в Монастириській районній раді про закриття амбулаторії с. Устя-Зелене та про розгляд звернення депутата Монастириської районної ради  Чекалюка Я.В. про повернення лісового масиву територіальній  громаді с. Швейків.

Разом з тим, хотілося, щоб ви, шановні колеги, більш активно інформували районну раду і виборців про свою депутатську діяльність. На жаль, на цей час у нас відсутня інформація про звіти окремих депутатів перед виборцями. Безумовно, вами зроблено багато, але ви не використовуєте всі можливості, зокрема, і сайт районної ради та інші засоби масової інформації, щоб донести виборцям результат своєї діяльності.

 

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ

Свою позитивну роль в налагодженні ефективної роботи районної ради відіграє її виконавчий апарат, працівники якого надають якісну методичну і практичну допомогу в забезпеченні роботи постійних комісій, президії районної ради, депутатам районної ради, а також місцевим радам у розв’язанні різнопланових питань їх діяльності.

Впродовж звітного періоду структура виконавчого апарату не змінювалася. На цей час у виконавчому апараті районної ради працюють 7 осіб, які мають повну вищу освіту.

За звітний період районною радою опрацьовано – 880 вхідних документів, та  – 242 вихідних,  видано  – 151 розпоряджень голови районної ради, з них 95 – з основної діяльності,   56 – по особовому складу.

Не менш важливою ділянкою роботи районної ради є розгляд звернень громадян, адже право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією із організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян.

Протягом звітного періоду до районної ради надійшло 315 звернення, в тому числі під час особистого прийому 205 звернень, 110 – письмових звернень.

Аналіз заяв, пропозицій та скарг свідчить, що громадянами району порушуються питання надання матеріальної допомоги, транспортного сполучення, перерахування пенсій, забезпечення соціальних виплат, безкоштовного забезпечення засобами лікування, газифікації сіл, ремонту доріг у населених пунктах району.

Усі звернення громадян, які надійшли протягом звітного періоду, розглянуті у визначений чинним законодавством термін, заявникам надані письмові відповіді, деякі з них направлені на реагування і вирішення у відповідні структурні підрозділи органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Викликає занепокоєння зростання кількості звернень, в яких мешканці скаржаться на дії посадових осіб органів місцевого самоврядування. Саме тому посадовим особам місцевих рад слід більш ретельно відноситися до розгляду звернень громадян, не змушувати людей їздити  і шукати допомоги в район, область.

 

КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО

Суттєвим джерелом наповнення районного бюджету є ефективне управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району.

В районній комунальній власності перебуває 23 юридичні особи: 3 підприємства та 20 бюджетних установ, серед яких закладів охорони здоров’я – 2, освіти  – 12, культури – 5, соціальні – 1.

Впродовж звітного періоду проведено організаційні заходи з упорядкування роботи суб’єктів господарювання, створених районною радою, визначено перспективи їх подальшого розвитку та розглянуто ряд важливих питань щодо реорганізації підприємств.

Рішенням районної ради було прийнято провести приватизацію гуртожитку Монастириської ЗОШ І-ІІІ ст. В результаті до районного бюджету в звітному році надійшло коштів на загальну суму 510,4 тис. грн.

Враховуючи, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності, на пленарних засіданнях сесій районної ради вони звітували про свою діяльність.

У звітному періоді з трьох підприємств районної комунальної власності економічно активними були 3. Розмір чистого прибутку економічно активних суб’єктів районної комунальної власності за звітний період становив 8,7 тис. грн.

За звітний період підприємствами районної комунальної власності перераховано до бюджетів  всіх рівнів 572,4 тис. грн.

Для підтримки розвитку малого і середнього бізнесу, створення сприятливих інвестиційних умов впродовж звітного періоду проводилася робота з укладання договорів оренди комунального майна.

У звітному періоді орендодавцями комунального майна виступали 3 суб’єкти районної комунальної власності, якими укладено 26 договорів оренди, з них 11 договорів – з бюджетними установами та 15 – з комерційними на загальну площу 1000 м2.

За результатами вжитих заходів щодо збільшення надходжень від оренди за звітний період суб’єктами районної комунальної власності отримано орендної плати  – 79,025 тис. грн., до районного бюджету перераховано – 39,512 тис. грн.

Разом з тим, залишається невирішеною ціла низка проблем з питань комунальної власності, головними з яких, я вважаю, є пошук фінансово-інвестиційних ресурсів, оновлення основних фондів наших об’єктів, забезпечення їх сталого розвитку.

ОСВІТА

В галузі освіти проведена значна робота для створення належних умов функціонування навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

У 2017 році проведено:

–  капітальний ремонт Висоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон, дверей) на суму 521 тис. грн..;

– капітальний ремонт Горожанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон, дверей) на суму 299 тис. грн.., та 38 тис. грн. – на площадку із бруківки;

– капітальний ремонт будівлі  Задарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (перекриття даху, заміна вікон, дверей) на суму 1 млн. 29 тис. грн.;

– капітальний ремонт «ліквідація передаварійного стану» будівлі спортивного залу Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 195 тис. 413 грн.;

– реконструкція паливної та теплотраси Доброводівської ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 172 тис. грн.;

– поточний ремонт системи опалення  та  перекриття котельні Висоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 50 тис. грн.;

–  Монастириська ЗОШ І-ІІІ ступенів, поточний ремонт:спортзал – 33 тис. грн., бруківка – 130 тис. грн.., система опалення – 170 тис. грн.;

– Швейківська ЗОШ І-ІІ ступенів: перекриття даху та заміна вікон – 735 тис. грн.

– адмінбудинок районної ради – система опалення – 60 тис. грн.

МЕДИЦИНА

В галузі медицини на проведення капітальних видатків та ремонтів за 2017 рік використано 1872 тис. грн., з них 1856 тис. грн. – бюджетні; 15 тис. грн. – спонсорські:

 • придбано цифровий флюорограф на суму – 1 448 тис. грн.
 • проведено капітальний ремонт будівлі та даху поліклінічного відділення на суму – 311 тис. грн.
 • придбано 4 комп’ютери на суму – 28 тис. грн.
 • в хірургічному відділенні проведено поточний ремонт на суму – 33 тис. грн.
 • у відділенні анестезії та інтенсивної терапії поміняно теплотрасу на загальну суму – 9 тис. грн.
 • придбано лапароскоп – 470 тис. грн.
 • в дитячому відділенні проведено заміну зовнішніх дверей вартістю – 6 тис. грн.
 • в терапевтичному відділенні та центрі первинної медико-санітарної допомоги встановлено 4 металопластикових вікон на загальну суму – 11 тис. грн.

В 2017 році проведено капітальні ремонти закладів культури на суму – 63 тис. грн., поточних – 100 тис. грн. та покращено матеріально-технічну базу на суму 60 тис. грн. Разом 223 тис. грн. Крім того отримано благодійну допомогу на суму 44 тис. грн. – 85 крісел в центральну бібліотеку, 18 парт та 36 стільців в Монастириську музичну дитячу школу.

 

Фондом Монастириської районної ради за звітній період було надано одноразову грошову допомогу – 83 чол. на суму – 50 тис. грн.

Одним із важливих чинників в діяльності ради є інформаційна робота, що забезпечує прозорість і гласність в діяльності районної ради. Співпраця із засобами масової інформації та відкритість у діяльності районної ради була і залишиться одним із напрямів нашої роботи. Районна рада своєчасно інформує громадськість про важливі заходи і події, що відбуваються за участі керівництва та депутатів районної ради.

Налагоджено практику участі представників ЗМІ у пленарних засіданнях сесій, засіданнях постійних комісій та інших заходах, що проводяться районною радою.

Для інформування населення активніше використовуються електронні засоби комунікації. Відвідувачі офіційного сайту районної ради мають змогу знайомитися з рішеннями сесії, користуватися електронними варіантами рішень, прийнятих на пленарних засіданнях ради, знайомитися з інформацією про поточну діяльність керівництва районної ради та депутатів.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначу, що районна рада впродовж звітного періоду працювала активно, системно, у повному обсязі забезпечуючи виконання прийнятих рішень. Запорукою цього стала тісна співпраця районної ради і районної державної адміністрації, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району у розв’язанні назрілих проблем Монастириського району. Але найбільшу вдячність висловлюю громаді району – за довіру, розуміння спільних проблем, підтримку всіх наших починань.

Попереду великий обсяг завдань. Але головними, я вважаю, – це створення нових робочих місць і, звичайно, наші дороги.

Сподіваюсь, що, незважаючи на будь-які обставини, всі ми і надалі згуртовано та ефективно працюватимемо на благо району. Ми маємо виправдати високу довіру наших громадян.